Dodavatelé 

CertoClav - MULTICONTROL 12l/18l

Prospekt CertoClav

Sterilizátor s elektronickým komfortním a bezpečnostním řízením

Vybavení:

  • CertoSecure pro 4násobnou tlakovou bezpečnost:

             Bezpečnostní uzamčení proti otevření pod tlakem,
             bezpečnostní řídící ventil s ochranou proti blokování,
             přetlakový ventil a přetlakový bezpečnostní otvor

  • Přesný manometr s vlečným ukazatelem
  • Elektronické komfortní a bezpečnostní řízení
  • Programovatelná teplota, čas a kroky odsávání

             (teplota v komoře až 140°C)

  • Dlouhodobé cykly a počítadlo cyklů
  • Přípojka pro záznamové zařízení teploty (mV) a PC (RS232)
  • Automatické rozpoznávání chyb