Dodavatelé 

Laboratorní autoklávy

PROGRESIVNÍ LABORATORNÍ ŘADA 

Sterilizace v laboratorních podmínkách má své specifické požadavky. Výběr správného parního sterilizátoru závisí na několika faktorech: různorodosti náplně, frekvenci používání, dostupných médiích a objemu sterilizovaného materiálu. Řada vertikálních a stolních sterilizátorů Tuttnauer pro vědy o životě úspěšně plní úkoly, kterým čelí laboratoře a výzkumné instituce v každodenní praxi. Tyto sterilizátory mají široké využití v laboratořích, ve výzkumných ústavech, na univerzitách, ve farmaceutickém, potravinářském, medicínském a biotechnologickém průmyslu.

Progresivní laboratorní řada sterilizátorů obsahuje sterilizátory s horním plněním a stolní sterilizátory Tuttnauer s rychlým chlazením, přídavným sušením a různými možnostmi zpracování odpadu. Progresivní laboratorní řada představuje řešení celého spektra sterilizačních potřeb v jednom včetně sterilizace kapalin, médií s kulturami, nástrojů, skleněných výrobků, plastů, pipetových špiček, biologického odpadu, kontaminovaných médií a dalšího laboratorního materiálu. Parní sterilizátory jsou konstruovány tak, aby umožňovaly široký rozsah využití. Uživatel si může zvolit doplňky podle plánovaného využití sterilizátoru. Progresivní laboratorní řada sterilizátorů zahrnuje bezkonkurenční sortiment stolních a stacionárních modelů s objemem komory od 23 do 160 litrů.

Vylepšené možnosti sterilizace tekutin

Tekutiny vyžadují ve srovnání s jinými materiály více času na to, aby dosáhly sterilizační teploty. Progresivní řada laboratorních sterilizátorů Tuttnauer je vybavena flexibilním senzorem teploty sterilizovaného materiálu, který se vkládá do referenční nádoby a zajišťuje, že při začátku sterilizace je skutečně dosaženo sterilizační teploty. Sterilizace se spustí teprve tehdy, když senzor zaregistruje, že bylo dosaženo požadované nastavené teploty.

Po ukončení sterilizace není možné otevřít dveře sterilizátoru okamžitě, ale až po řádném vychladnutí tekutiny. Metoda chlazení společnosti Tuttnauer zabraňuje náhlému poklesu tlaku v komoře, který by mohl zapříčinit překypění tekutiny.

Dalším problémem je nutnost zajistit, aby média nebyla po dlouhou dobu vystavena vysokým teplotám, neboť by mohlo dojít k poškození jejich kvality. Tuttnauer nabízí progresivní možnosti, které minimalizují dobu, po kterou jsou média vystavena vysokým teplotám.

Zkrácené doby cyklů pomocí rychlého chlazení (přídavný doplněk)

 Technologie zrychleného chlazení Tuttnauer zkracuje dobu cyklu a chrání náplň tím, že minimalizuje dobu jejího vystavení vysokým teplotám. Rychlé chlazení typicky zkracuje dobu chlazení až o 75%. Po dokončení sterilizace se vpustí stlačený vzduch přes mikrobiologický filtr do komory sterilizátoru. Tímto způsobem se zabraňuje poklesům tlaku. Zvýšený tlak zabraňuje poškození náplně, vytvoření trhlin, nebo rozlití.

Přídavné chlazení pomocí cirkulace vody

Komora vertikálního sterilizátoru je obklopena spirálami, které jsou naplněny studenou vodou z vodovodu za účelem rychlého ochlazení komory na bezpečnou teplotu. Když teplota tekutiny dosáhne konečné nastavené teploty, je fáze chlazení dokončena. U stolních modelů jsou chladicí spirály umístěny v komoře sterilizátoru, přičemž účinek chlazení je stejný.

sterilizace-img1

Cycle with Cooling System = cyklus s chladicím systémem
Standard cycle = standardní cyklus
Temperature = teplota Pressure = tlak

Heating = ohřev
Sterilization = sterilizace
Fast Cooling Cycle End = konec cyklu s rychlým chlazením
Standard Cooling Cycle End = konec cyklu se standardním chlazením
TIME = ČAS

sterilizace-chlazeni