Dodavatelé 

EL-D Line Automatické autoklávy

Progresivní laboratorní sterilizátory

Laboratorní sterilizátory Tuttnauer jsou zkonstruovány tak, aby zajišťovaly vysoce kvalitní opakovatelný výkon a nabídly široké možnosti využití v moderních laboratořích, mezi něž patří:

 • Sterilizace tekutin (použití ohebného senzoru PT100) s různými možnostmi chlazení
 • Sterilizace pipet a skla
 • Sterilizace nástrojů (balených nebo nebalených)
 • Sterilizace nebezpečných biologických látek a odpadu
 • Příprava agaru

Řada laboratorních sterilizátorů má vlastnosti, které jsou speciálně vyvinuté pro laboratorní úkoly ve výzkumných ústavech, univerzitách, v medicínském, farmaceutickém, biotechnologickém, potravinářském a chemickém průmyslu.

 

Úspěšná sterilizace vyžaduje jistotu, že vaše sterilizační zařízení má nutné vlastnosti pro požadovaný sterilizační úkol. Každý model může být vybaven několika vylepšujícími doplňky, pomocí nichž je možné zajistit rychlé chlazení, výkonné sušení, sterilizaci nebezpečných biologických látek a odpadů, řízení softwarem F0, atd.

Stolní sterilizátory jsou navrženy tak, aby šetřily místo na vašem laboratorním pracovním stole, zatímco vertikální sterilizátory jsou určeny pro pohodlné a snadné použití v případě vertikálního plnění sterilizátoru.

Řada vertikálních a stolních sterilizátorů Tuttnauer pro vědy o životě úspěšně plní požadavky současných laboratoří díky flexibilnímu rozsahu funkcí a propracovanému řídícímu systému.

Stolní sterilizátory

Stolní laboratorní sterilizátory se plní zepředu a dodávají se ve velikostech komory od 28 do 160 litrů.

Modely EL mají moderní mikroprocesorový ovládací panel a komora je vyrobena z nerez oceli 316L nebo 316Ti.

Interní tiskárnu je možné objednat si jako volitelný doplněk.

Stolní modely - technické údaje

Model

Rozměry

komory

Ø x (mm)

Objem

komory

(litry)

Vnější

rozměry

ŠxVxH (mm)

 

2840 EL

 

280x400

28

530 x 400 x 630

 

3840 EL

 

380x 400

60

720 x 530 x 750

 

3850 EL

 

380 x 490

72

720 x 530 x 750

 

3870 EL

 

380 x 690

94

720 x 540 x 940

 

5050 EL

 

500 x 500

110

890 x 770 x 680

 

5075 EL

 

500 x 750

160

855 x 805 x 1120

* Vnější rozměry se mohou změnit, pokud se připojí volitelný interní parní generátor.                

Obsah komory - Erlenmeyerovy baňky (ml)

Model

250

500

1000

2000

3000

5000

2840

1 x 9

1 x 4

1

0

0

0

3840

1 x 12

1 x 9

1 x 5

1 x 2

0

0

3850

1 x 17

2 x 11

1 x 6

1 x 3

0

0

3870

1 x 23

1x1(16)

1 x 10

1 x 5

0

0

5050

1 x 25

1 x 16

1 x 15

1 x 12

1 x 7

1 x 4

1 x 2

1 x 2

5075

1 x 17

3 x 14

3 x 8

2 x 5

2 x 4

1 x 5

Obsah komory - Schott-Duranovy baňky (ml)

Model

250

500

1000

2000

3000

5000

2840

1 x 12

1 x 9

1 x 3

1

-

0

3840

1 x 20

1 x 13

1 x 8

1 x 4

-

0

3850

1 x 27

1 x 16

1 x 11

1 x 6

-

0

3870

1 x 36

1 x 23

1 x 18

1 x 9

-

0

5050

1 x 35

1 x 20

1 x 35

1 x 10

-

1 x 3

5075

1 x 27

1 x 16

1 x 27

1 x 10

-

1 x 5

* Aby se dosáhlo výše uvedených počtů baněk, je třeba v určitých případech použít doplňkové regály.

Moderní ovládací systém pro vaši laboratoř

Využijte výhody moderního řídícího systému Tuttnauer s barevným displejem.

Vlastnosti a funkce
 • Řízení softwarem F0
 • Regulace tlaku podle algoritmu PID (proporcionálně integrační diference)
 • Uchování nejméně 200 cyklů v zabudované paměti
 • Dva senzory PT100 v souladu s normami IEC61010-1, IEC 61010-2-040
 • Možnost připojení až 6 teplotních a 4 tlakových senzorů
 • 30 identifikačních kódů a hesel pro nastavení různých úrovní přístupu
 • Řídící jednotka a software vyhovují normě 21 CFR, část 11.
 • Senzorický test „In/Out“ (umožňuje technikovi zkontrolovat každou součást systému samostatně)
 • Rozsah sterilizační teploty od 110°C do 137°C
 • Doplňkový rozsah volitelné dezinfekčních / izotermických teplot od 40°C do 105°C
 • Doplňkové nezávislé záznamové zařízení pro kontrolu měření hodnot cyklů.
 • Upozornění na potřebu výměny filtru na základě počtu cyklů.
Propracovaný barevný displej

Nový displej společnosti Tuttnauer využívá barevnou zobrazovací technologii.

Uživatelské rozhraní (UI) bylo upraveno  v následujících ohledech:

 • Vícebarevný displej pro přehlednější čtení
 • Fáze cyklu jsou barevně odlišeny
 • Snadná obsluha
 • Rychlý přístup k důležitým informacím
 • Několik jazyků
 • Zabudovaný přehled údajů o starších cyklech
 • Zobrazení grafů vývoje teploty a tlaku
Soubor dokumentace

Na objednávku můžete získat kompletní soubor dokumentace:

 • Předběžné podmínky pro instalaci (IQ)
 • Předběžné podmínky pro provoz (OQ)
 • Předběžné výkonnostní podmínky (PQ)
Programy sterilizačních cyklů

Řízení předběžného a následného vakua (doplněk)

10 pevných programů cyklů

 • 20 uživatelských programů cyklů
 • 2 testovací programy (Test B&D a Test těsnosti)
 • Cyklus pro čištění potrubí (volitelný)
 • Cyklus zatížení materiálu (volitelný) pro testování různých materiálů
 • (opakované cykly a dlouhá doba sterilizace - 24 hodin, 48 hodin,
 • 72 hodin a delší)
 • Aktivace/deaktivace sterilizačních programů podle potřeb uživatele
Způsoby připojení příslušenství
 • USB port pro externí paměťová zařízení
 • Přímé připojení k interní tepelné tiskárně a další konektor pro RS-232 externí tiskárnu
 • Přídavná čtečka čárových kódů připojovaná přes USB 
 • Ethernetový komunikační port

Tekuté materiály

Aplikace rychlého chlazení u tekutých materiálů

Sterilizování tekutin vyžaduje delší dobu ohřevu a chlazení k dokončení cyklu, obzvlášť v případě choulostivých tekutin. Pro aplikace, kde záleží na rychlosti, nabízejí laboratorní sterilizátory Tuttnauer doplňkové propracované metody rychlého chlazení, které brání  náhlému poklesu tlaku v komoře, jenž může zapříčinit převaření a únik tekutiny.

Rychlé chlazení tekutin

Po dokončení sterilizace se do komory sterilizátoru přes mikrobiologický filtr vpustí stlačený vzduch, který brání poklesu tlaku, čímž předchází deformaci předmětů, vytvoření trhlin nebo vylití. Studená voda, která následně cirkuluje chladícím potrubím, rychle snižuje teplotu v komoře a teplotu sterilizované tekutiny na bezpečnou hodnotu.

Technologie rychlého chlazení Tuttnauer zkracuje dobu cyklu až o 50%  a minimalizuje dobu vystavení náplně vysokým teplotám.

Super rychlé chlazení tekutin

K rychlému chlazení lze navíc, jako doplněk, přidat ventilátor, který podporuje cirkulaci stlačeného vzduchu v komoře. Tato metoda zrychluje výměnu tepla během chladící fáze za účelem dosažení super rychlého chlazení tekutin pod tlakem.

Technologie zrychleného chlazení tekutin Tuttnauer zkracuje dobu cyklu až o 90%  a minimalizuje dobu vystavení náplně vysokým teplotám.

F0 – ochrana tekutých médií, úspora času a energie

Dalším úkolem při sterilizování tekutin je potřeba předejít tomu, aby byla tekutá média po dlouhou dobu vystavena vysokým teplotám, které mohou poškodit kvalitu tekutého média. Přídavná propracovaná softwarová ochrana F0 minimalizuje dobu, po kterou jsou tekutiny vystaveny vysokým teplotám během sterilizace, čímž se chrání tekutá média, šetří se laboratorní čas a snižuje se spotřeba energie.

Sterilizace skleněných a dutých předmětů a pipetových špiček

Účinné odčerpání vzduchu je důležitým požadavkem jak pro sterilizaci dutých předmětů, tak pro laboratorní sklo a špičky u kterých není standardní metoda odčerpání vzduchu pomocí gravitace účinná. Odčerpání vzduchu po sterilizaci také podporuje rychlé sušení vašeho laboratorního skla.

Účinné odsávání vzduchu

Pomocí přídavné vývěvy lze zajistit účinné  odčerpání vzduchu s využitím přerušovaného předběžného vakua, kdy se odstraní vzduchové kapsy ze všech typů materiálů a dojde k maximálnímu proniknutí páry do veškerého materiálu v komoře sterilizátoru.

Aktivní sušení pomocí následného vakua

Přídavná vývěva se může u stolních sterilizátorů použít při sušení pomocí následného vakua na konci sterilizačního cyklu. Následné vakuum zajišťuje lepší sušení porézních materiálů a dutých nástrojů jako jsou pipetové špičky. Stolní sterilizátor je vybaven topnou deskou umístěnou pod sterilizační komorou, která zahřívá komoru během fáze sušení. Nízký tlak v komoře sterilizátoru vyvolaný vakuem snižuje teplotu varu, díky čemuž se vlhkost rychleji odpařuje. Pára se potom pomocí vakua odsaje z komory sterilizátoru a materiál zůstane suchý.

Aplikace, které vyžadují vysoký výkon

Vysoce výkonné laboratorní sterilizátory Tuttnauer obsahují následující přídavné prvky: zabudovaný parní generátor, vývěvu a spirálu kolem komory. Tyto sterilizátory zajišťují účinný ohřev a kompletní sušení.

Rychlý a účinný ohřev

Okamžitě dostupná pára a účinné odčerpání vzduchu

Během fáze ohřevu se vzduch účinně odčerpá z komory pomocí silné vývěvy. Potom se do sterilizátoru vpustí pára, která je připravená v parním generátoru, čímž se komora okamžitě  zahřeje.

Kompletní sušení

Ohřev komory a následné vakuum  

U stolních nebo vertikálních sterilizátorů se dosahuje vysoce účinného sušení pomocí rovnoměrného ohřevu stěn komory. Toho se docílí díky páře, která se vhání do spirály obklopující komoru a ohřívá ji. Fáze následného vakua snižuje bod varu, což urychluje sušení. To má za následek rychlejší a kompletní sušení a je zaručeno, že se vysuší i nejproblémovější matriály jako jsou textilie, porézní materiály, duté nástroje a pipetové špičky.

Sterilizace nebezpečných biologických látek a odpadu

Mnoho laboratoří pracuje s rizikovými biologickými látkami, které mohou být nebezpečné pro personál laboratoře a životní prostředí. Řada propracovaných laboratorních sterilizátorů nabízí přídavnou možnost  zpracování nebezpečných biologických látek pomocí sterilizace. Před zahájením sterilizace, během fáze odčerpávání vzduchu, projdou všechny plynné odpadní produkty přes biologický filtr o tloušťce 0,2 μm, který filtruje odváděný vzduch. Během sterilizační fáze kondenzát nevychází z komory sterilizátoru, ale prochází sterilizací, stejně jako biologický filtr. Personál laboratoře i životní prostředí jsou dále chráněni před nebezpečím kontaminace. Společnost Tuttnauer dodává nádoby na pevný odpad, v nichž je odpad uložen během sterilizačního cyklu.

Izotermální zpracování

 pro přípravu agaru

Doplňkové izotermální cykly se standardně používají pro přípravu agaru a ostatních biologických médií. Tuttnauer nabízí flexibilní izotermální cyklus s rozsahem teplot od 40°C do 105°C, který umožňuje pozvolný ohřev a pozvolné ochlazování agaru.

Bezpečnost

Vaše bezpečnost je důležitý činitel. Sterilizátory Tuttnauer nabízejí bezpečnostní prvky, které zajišťují bezproblémové pracovní prostředí.

Bezpečnost dveří

Dveře sterilizátorů jsou vybaveny množstvím nezávislých mechanických a digitálních bezpečnostních prvků.

 •  
 • Bezpečnostní zařízení nedovoluje obsluze otevřít dveře, když je komora natlakovaná
 • Pára nemůže vniknout do komory, dokud jsou dveře otevřené
 • Cyklus se nespustí, pokud jsou dveře otevřené, nebo nejsou správně zajištěné
 • Dveře se nemohou odblokovat, dokud teplota tekutiny nedosáhne nastavené konečné teploty
 • Dveře se nemohou odblokovat, dokud tlak v komoře nepoklesne na hodnotu tlaku v místnosti

Všeobecné bezpečnostní prvky

 • Dvojitá nezávislá kontrola: Kombinovaná elektronická a mechanická kontrola zaručuje, že obsluha má dva nezávislé prostředky sledování tlaku.
 • Bezpečnostní ventily: Komora je vybavená bezpečnostními ventily – jestliže tlak překročí přípustný limit, bezpečnostní ventily se otevřou.
 • Zabudovaná pojistka parního generátoru: Kontrolní systém hladiny vody udržuje stálou hladinu vody a zajišťuje bezpečný provoz topných těles.
Prvky s přidanou hodnotou

Prvky pro vaše pohodlí a trvanlivost sterilizátoru byly navrženy tak, abyste mohli pracovat se sterilizátorem naprosto bez obav.

Kvalitativní prvky

 • Rychlý ohřev umožňující zkrácení doby cyklu: Vertikální sterilizátor má pohotovostní režim, při kterém se udržuje teplota zajišťující nulovou čekací dobu mezi cykly. Tato funkce výrazně zkracuje dobu ohřevu a předchází tvorbě kondenzátu v komoře.
 • Sterilizátor se automaticky přepne do pohotovostního režimu, pokud budou tlačítka nebo spínače v nečinnosti čtyři hodiny.
 • Ochrana odpadu: Než se odpadní voda dostane do odpadního potrubí, smíchá se se studenou vodou z vodovodu, čímž se ochladí na 60°C.
 • Sterilizátor je zkonstruován tak, že jeho údržba je snadná díky snadnému přístupu ke všem součástem.