Dodavatelé 

Velké sterilizátory pro laboratoře

Sterilizace v prostředí laboratoře má své specifické potřeby.  Druhy materiálů, které se musí sterilizovat, jsou různé a patří sem tekutiny, sklo, nástroje, porézní materiály a další laboratorní předměty. Při výběru správného parního sterilizátoru záleží na několika faktorech: na typu sterilizovaného materiálu, frekvenci používání, dostupnosti médií a objemu materiálu.

Sterilizátory společnosti Tuttnauer pokrývají široké spektrum úkolů  laboratořích výzkumných ústavů, univerzit, ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu a v potravinářském průmyslu.