Dodavatelé 

Sterilizace nemocničního odpadu

Pro dnešní řešení likvidace nemocničního odpadu diktují zákony a předpisy vydávané regionálními a státními úřady, že nebezpečný odpad kontaminovaný patogenními činiteli a infekční odpad, označovaný také jako biomedicínský nebo regulovaný medicínský odpad, se musí zpracovávat a likvidovat bezpečně a ekologicky.

 

Nízkoobjemový sterilizátor nemocničního odpadu

Medical Waste Biohazard Sterilizer

Ideální pro laboratoře a kliniky díky malému půdorysu a nízkému objemu. Další informace - viz Sterilizátor nebezpečného biologického odpadu 5075HSG-BH

 

Zpráva o dioxinu vydaná Agenturou pro ochranu životního prostředí (EPA) uvádí, že spalovny nemocničního medicínského odpadu představují největší zdroj, který přispívá k výskytu dioxinu v potravním řetězci. Proto bude podle novelizací Zákona o čistém vzduchu z roku 1990 u nemocničních spaloven, které zpracovávají více než 45 kg za hodinu, od září 1995 požadováno plnění přísných norem pro emise do ovzduší. Je známo, že tato metoda likvidace založená na spalování odpadu, způsobila ještě větší problém spočívající v emisích (nebezpečné zplodiny a toxický popel) vznikajících v průběhu komplikovaného procesu spalování. Zároveň byly vyvinuty další metody zpracování, nejosvědčenější a mezinárodně uznávaná je parní sterilizace, která se stala celosvětovým trendem.   

Tato metoda mění nebezpečný, kontaminovaný odpad na běžný, nerizikový komunální odpad, a to pomocí ekologického, bezpečného a cenově výhodného procesu.

Společnost Tuttnauer má více než 20 let zkušeností s odpadovým hospodářstvím ve zdravotnictví a byla jedním z průkopníků v oboru systémů zpracování odpadu pomocí parní sterilizace. Dnes je Tuttnauer jednou z předních společností v oblasti likvidace infekčního odpadu na světě. Obrovské zkušenosti umožnily společnosti Tuttnauer nabídnout zákazníkům významnou podporu při zakládání zařízení pro práci s medicínským odpadem. Sterilizátory Tuttnauer jdou mnohem dále, než je plnění norem (my určujeme normy).

 STERILIZÁTOR NEMOCNIČNÍHO ODPADU 

Sterilizátory nemocničního odpadu pracují s technologií parního prostředí s vysokým podtlakem; jako sterilizační médium se používá pára pod tlakem 2,3 bar při teplotě až 137°C. Díky jedinečnému provedení a speciální konstrukci sterilizátoru je vzhledem k předpisům požadujícím minimální délku sterilizace 30 minut sterilizační cyklus relativně krátký a celkově netrvá déle než 50 minut.

Konstrukce

 • Tlaková nádoba a dveře
  Vyrobené u kvalitní nerez oceli třídy 316L; k dispozici jsou modely s jedněmi i dvěma dveřmi
 • Plášť
  Vyrobený z kvalitní nerez oceli třídy 304L 
 • Potrubí a armatury 
  Z nerez oceli a mosazi. Ventily jsou kulového pístového typu s automatickým čištěním a pneumatickým ovládáním
 • Instalace
  Sterilizátor je možné dodat v jedné z následujících instalačních variant: zabudovaný, nástěnný, volně stojící a v provedení do šachty (podlahové plnění)
 • Plnění
  Komora je vybavena dvěma kolejničkami pro snadné plnění. Můžete si vybrat z široké nabídky ocelových příslušenství pro vkládání materiálu ke sterilizaci

 

Dveře

Sterilizátor může být dodán s jedněmi nebo dvěma dveřmi. Dveře mohou být plně automatické vertikálně posuvné, horizontálně posuvné nebo zavěšené s automatickým uzamykáním. Všechny dveře jsou vybaveny speciálními bezpečnostními prvky, které brání otevření dveří, když je sterilizátor v provozu.

Automatická řídící jednotka

Řídící systém sterilizátoru medicínského odpadu (BH) je založen na nejmodernější mikropočítačové technologii, která zaručuje vysokou spolehlivost a bezpečný provoz. Po zvolení parametrů a stisknutí tlačítka Start není třeba do procesu sterilizace zasahovat. Hlavní fáze cyklu a aktuální parametry stroje se v průběhu cyklu zobrazují na LCD displeji. Hlavní fyzikální parametry procesu, tj. teplota, tlak, čas a tlak v plášti se kontrolují a zobrazují. Řídící systém se snadno používá a je programovatelný. Kalibrace systému se může provádět digitálně na ovládacím panelu nebo pomocí PC připojeného přes počítačový komunikační port.

Dokumentace

Pro účely přehledné a stručné dokumentace průběhu cyklů je řídící jednotka vybavena tiskárnou s 24 znaky na řádek, která je připojena k mikroprocesoru. V případě neúplného cyklu bude výtisk signalizovat selhání cyklu a příčinu selhání. K dispozici je také přídavná grafická tiskárna, možnost připojení počítače přes RS485/RS232 a pokročilý software na bázi WIndows pro sledování, záznamy a kontrolu. Na objednávku je možné dodat zapisovač kruhových nebo pásových grafů teploty a tlaku.  

Plnicí vozík a přepravní vozík

Tuttnauer nabízí kompletní sortiment nakládacích zařízení z kvalitní nerez oceli (316L).

Doplňky:

Vysoce automatizovaný nakládací a/nebo vykládací systém pro vaše sterilizátory.
Nakládací zařízení je ergonomicky zkonstruováno pro bezpečnou, jednoduchou, snadnou manipulaci s materiálem ve Vašem zařízení.

Systém pro medicínský odpad (BH) je navržen tak, aby likvidoval veškerý infekční odpad efektivně, bezpečně, ekologicky a cenově výhodně. V souladu s různými mezinárodními předpisy byly při vývoji sterilizačního systému medicínského odpadu (BH: Bio Hazard) zohledněny následující důležité faktory:

1. Vytvořit sterilizátor, který bude splňovat nároky na velké objemy ne nezbytně těžkého materiálu a vyvinout cenově příznivý, účinný systém pro zdravotnická/výzkumná zařízení libovolné velikosti s dlouhodobým řešením a bezpečnou metodou likvidace.

2. Před sterilizací medicínského odpadu se vzduch a kondenzát vycházející ze sterilizátoru během prvních fází cyklu a vzduch a kondenzát vypouštěný do odpadu během cyklu a na jeho konci musí rovněž sterilizovat.

3. Systém, který se snadno používá. Při splnění sterilizačních kritérií společnost Tuttnauer rozšířila svůj program medicínského odpadu. Vedle sterilizátoru dokáže Tuttnauer dodat kompletní balíček řešení "na klíč" včetně analýzy a koncepce, vývoje a nastavení, realizace a uvedení do provozu, nebo poskytnout částečné služby podle individuálních požadavků.

Sterilizátor medicínského odpadu (BH) pracuje s nasycenou párou jako sterilizačním médiem při tlaku až 2,3 bar a teplotě až 137 °C. Vzhledem k vývoji závažnějších nemocí zajišťují sterilizátory Tuttnauer vyšší úroveň sterilizace, kterou tyto nemoci vyžadují.

Sterilizační metoda s vysokým podtlakem (vakuem) podstatně zkracuje sterilizační cyklus díky odsátí vzduchu pomocí vývěvy v kombinaci s parními impulsy. Vzduch, který vyrovnává tlak v komoře, je filtrován 0,2 µm HEPA filtrem. Zbytek po sterilizaci, který má obvykle výrazně menší objem než původní materiál, je sterilní a může se likvidovat jako komunální odpad. Tuttnauer nabízí široký sortiment systémů pro sterilizaci medicínského odpadu (BH) od standardního objemu 250 až 4000 l po speciální rozměry sterilizační komory podle individuálních požadavků do velikosti 20 000 litrů.  

Medical Waste Cycle Graph

Normy a směrnice

Sterilizátory jsou vyrobeny podle norem ASME (Americké sdružení mechanických inženýrů), TUV – (Německé normy pro tlakové nádoby. Sterilizátor medicínského odpadu (BH) splňuje požadavky Směrnice o medicínských zařízeních a Směrnice o tlakových zařízeních. Kromě toho má systém kontroly kvality certifikaci podle ISO 9002, EN 46002 a ISO 13488. Zařízení jsou na seznamu UL, splňují směrnice FDA (Správa potravin a léčiv USA) a mají označení CE

(Temp = teplota, Pressure = tlak, Air removal timer = časovač odsávání vzduchu) 

Řešení automatizované manipulace s materiálem

Vysoké nároky na sterilitu produktů a bezpečnost personálu splňuje použití automatizovaných systémů pro manipulaci s materiálem. Tuttnauer nabízí řadu automatizovaných systémů pro manipulaci s materiálem od jednoduchého zasouvacího/vysouvacího nakládacího systému po vysoce automatizovaná řešení. Díky prověřeným výrobním postupům a dlouholetým zkušenostem byla navržena bezpečná a spolehlivá zařízení pro manipulaci s materiálem s vysokou kapacitou. Vývoj manipulačních zařízení probíhá souběžně s vývojem sterilizačních systémů. Tento úzký vztah zaručuje, že systémy pro manipulaci s materiálem nejsou jen následným doplňkem, ale nedílnou součástí uspořádání a provedení celého systému.