Dodavatelé 

Pro nebezpečné prostředí

Pro nebezpečné prostředí

Dodáváme a poskytujeme autorizovaný servis pro přístroje :

EUROBIOCONCEPT - laboratorní isolátory

 FEDEGARI - autoklávy a sterilizátory BSL3/BSL4

 HONEYWELLochranné obleky a prostředky

● LOVIBOND - inkubátory a lednice do výbušného prostředí

OWR - mobilní isolátory

RUMED - klimakomory do výbušného prostředí

 SAAB CBRN - bezpečný transport bio/radio vzorků