MENU
ASP Fedegari Lab Dekontaminace ACTINI 2 mag

Validace

Validace je stanovení a provedení činností nezbytných k tomu, aby bylo prokázáno, že výrob-
ní proces nebo jeho část probíhá standardním způsobem tak, že odchylky během procesu
a parametry hotového výrobku splňují požadovaná kritéria.

Validace je odborná studie procesů která :

 • prokazuje, že proces probíhá tak, jak je předpokládáno
 • stanovuje přijatelné limity pro proměnné veličiny procesu
 • stanovuje vhodné průběžné výrobní kontroly

Validace se stává praktickým prvkem, který představuje zabezpečování systému jakosti
tj. potvrzení provozních podmínek stanovených v SOP (SVP) zákazníka.

Validace přístrojů a zařízení se skládá ze tří základních kvalifikačních fází-procesů :
IQ – instalační kvalifikace
OQ – operační kvalifikace
PQ – procesní kvalifikace

Kvalifikační procesy  dle požadovaného rozsahu validace provádíme u následujících typů zařízení

 • chladící a mrazící technika
 • odstředivky
 • pece muflové, komorové a ostatní
 • sterilizátory horkovzdušné, parní a plazmové
 • sušárny
 • termostaty ( i komorové )
 • ostatní atipická zařízení ( průmyslové a potravinářské teplot. linky, sklady)
 • ostatní dle dohody

Veškerá měření a zpracování výsledků probíhá na úrovni ISO 9001:2016.

Dodavatelé